Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Ostali dokumenti

Prikazuju se 1 - 10 od 13 rezultata

Draft Implementing Provisions

Dokument - Ponedjeljak | 03 listopada 2022

Please download pdf document attached.

Decision of the European Ombudsman on Records Management

Dokument - Utorak | 28 lipnja 2022

Please download PDF document attached.

Privacy statement for the processing of personal data in the context of the Ombudsman’s handling of complaints and inquiries

Dokument - Srijeda | 04 svibnja 2022

1/ Description of the processing operation The Ombudsman conducts inquiries concerning potential instances of maladministration in an EU institution, body, office or agency (hereinafter, 'EU institution') and reports on them. The Ombudsman processes personal data of individuals for handling complaints and own initiative inquiries where it collects and registers personal data in its electronic comp...

Odluka Europskog ombudsmana u vezi sa zahtjevima za preispitivanje

Dokument - Ponedjeljak | 14 rujna 2020

Uzimajući u obzir članak 10. Odluke Europskog ombudsmana o donošenju provedbenih odredbi i pravo podnositelja pritužbe da zatraži preispitivanje odluke donesene u pogledu pritužbe Europski ombudsman odlučio je sljedeće: Članak 1. 1.1. Podnositelj pritužbe može zatražiti preispitivanje odluke da je pritužba izvan nadležnosti Europskog ombudsmana ili nije prihvatljiva ili preispitivanje odluke da ne...

Odluka kojom se utvrđuju smjernice o načinu postupanja s uvredljivim porukama i pritužbama koje predstavljaju zlouporabu postupka

Dokument - Ponedjeljak | 14 rujna 2020

U skladu s člankom 9.8. Odluke Europskog ombudsmana o donošenju provedbenih odredbi Europska ombudsmanica donijela je sljedeće smjernice: 1. Svrha smjernica Ombudsman i njegovo osoblje uvijek bi trebali pristojno komunicirati s građanima i uvijek iskazivati poštovanje, strpljenje i razumijevanje. Međutim, važno je da članovi osoblja ureda Ombudsmana imaju jasne smjernice koje bi im pomogle u odgov...

Decision of the European Ombudsman on internal procedures for dealing with applications for public access to documents and requests for information

Dokument - Srijeda | 18 ožujka 2020

The procedures set out in this Decision aim to ensure that, in examining applications for public access to documents and requests for information, the Ombudsman applies the highest standards of transparency and efficiency. Applications for public access to documents held by the European Ombudsman’s Office shall be dealt with in accordance with Regulation (EC) No 1049/2001[1], while respecting the ...

Odluka o donošenju provedbenih pravila Europskog ombudsmana u vezi sa zadaćama, dužnostima i ovlastima službenika za zaštitu podataka

Dokument - Srijeda | 09 listopada 2019

Europski ombudsman Uzimajući u obzir (1) Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (u daljnjem tekstu Uredba)[1], a posebno njezin članak 45....

The Ombudsman's policy on the provision of information to the third-party data subject in a complaint or an inquiry

Dokument - Utorak | 16 srpnja 2019

1. Introduction In addition to processing personal data of individuals who submit complaints, the Ombudsman may, depending on the facts of the case, have to process personal data in relation to other individuals ('third-party data subjects'). Upon receipt of a complaint, the Ombudsman assesses whether the information provided contains any personal data of third parties, that is, any information re...

New European Ombudsman fast-track procedure for access to documents complaints

Dopis - Petak | 02 veljače 2018

European Ombudsman ‘Fast-Track’ - Help in accessing EU documents faster EU institution/body confirms it will not give you access to a document ↓ You submit a complaint to the European Ombudsman ↓ The Ombudsman decides within five working days if she can inquire into it ↓ The Ombudsman aims to take a decision within 40 working days New European Ombudsman fast-track procedure for access to documents...

European Ombudsman filing plan

Dokument - Utorak | 28 veljače 2017

ate : 28/02/2017 1- GOVERNING RULES AND COORDINATION ACTIVITIES Contains the stable rules and co-operation agreements of the Office, governing how the Office shall work. It does not include the European Ombudsman's Statute (because this is a piece of legislation adopted by the European Parliament). The Implementing Provisions, however, are adopted by the European Ombudsman herself/himself Developm...