Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Kako Vam Ombudsman može pomoći

Europski ombudsman istražuje pritužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija o nepravilnostima u postupanju institucija, tijela i agencija Europske unije. Nepravilnosti u postupanju nastaju ako institucija ili tijelo ne djeluju u skladu sa zakonom ili načelima dobre uprave, odnosno ako prekrše ljudska prava.

Nepravilnosti u postupanju obuhvaćaju upravne nepravilnosti, nepravednost, diskriminaciju ili zloupotrebu vlasti, na primjer kod upravljanja fondovima EU, u nabavi ili politici zapošljavanja. Isto tako obuhvaćaju izostanak djelovanja, odbijanje djelovanja i nepotrebne odgode pružanja informacija koje su od javnog interesa. Pritužbe se ne moraju nužno odnositi na probleme koji su utjecali na podnositelja pritužbe.

Europski ombudsman ne smije istraživati pritužbe protiv nacionalnih, regionalnih ili lokalnih upravnih tijela u državama članicama, čak ni kada se pritužbe odnose na predmete koji se tiču EU-a. Rok za pritužbu je dvije godine od datuma kada je osoba postala svjesna činjenica sadržanih u pritužbi. Podnositelj pritužbe prvo se mora obratiti odgovarajućoj instituciji i pokušati s njom riješiti problem. Ombudsman ne može istraživati predmete koji podliježu pravnim postupcima.