Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Kako rješavamo pritužbe?

Na ovom dijagramu toka prikazan je okvirni pregled postupka kojim Ombudsman rješava pritužbe.

 • Primitak pritužbe

  • Ured Europskog ombudsmana provjerava
   je li potrebno pokrenuti istragu.

   • Pokretanje istrage

    Podnositelja pritužbe obavješćuje se dopisom.

    • Istraga

     Ombudsman ocjenjuje pritužbu i može:
     – zatražiti od institucije ili tijela da se očituje ili dostavi dodatne informacije;
     – organizirati sastanak s institucijom ili tijelom, odnosno provesti inspekcijski pregled u instituciji ili tijelu;
     – zatražiti informacije ili primjedbe od podnositelja pritužbe.

     • Pritužba se može brzo riješiti

      • Prijedlog rješenja

       Ako institucija prihvati prijedlog, spor je riješen.

     • Europski ombudsman otkriva nepravilnosti u postupanju

      • Ombudsman izdaje preporuke
       za rješavanje nepravilnosti u postupanju

       Institucija se mora očitovati u roku od tri mjeseca. Podnositelj pritužbe može podnijeti primjedbe.

       • Konačna odluka

        U njoj se utvrđuju konkretni nalazi, npr.:
        – prihvaćene preporuke,
        – riješeno pitanje,
        – uklonjena nepravilnost u postupanju,
        – poboljšani sustavi/postupci.

     • Europski ombudsman ne otkriva nepravilnosti u postupanju

   • Nema istrage

    – Europski ombudsman nije ovlašten za rješavanje tog pitanja.
    – Pritužba nije dopuštena (npr. jer podnositelj pritužbe nije najprije pokušao riješiti spor izravno s institucijom ili tijelom EU-a).
    – Nedostatak informacija.
    – Drugo nadležno tijelo kompetentnije je za rješavanje tog spora.