• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tematske studije

Ovaj je odjeljak namijenjen objavljivanju različitih tematskih studija koje predstavljaju mišljenje i položaj Ombudsmana u pogledu niza strateški važnih tema koje se tiču njegova rada ili u pogledu općenitijih pitanja u vezi s procedurama.

Tematske su studije obično usredotočene na teme koje se tiču iznimno važnih doprinosa Ombudsmana u pomaganju podnositeljima pritužbi i održavanju visokih standarda dobre uprave.

Studije će se unijeti u ovaj odjeljak čim postanu dostupne.