• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sažetak odluke u strateškoj istrazi OI/2/2017/TE o transparentnosti zakonodavnog postupka Vijeća

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Slučaj: OI/2/2017/TE
    Otvoren 2017.03.10 - Preporuka o 2018.02.09 - Tematsko izvješće doneseno 2018.05.16 - Odluka donesena 2018.05.15
  • Predmetna/e institucija/e: Vijeće Europske unije

Ta strateška istraga odnosila se na transparentnost rasprava o nacrtima zakonodavstva u pripremnim tijelima Vijeća EU-a (dalje u tekstu: „Vijeće”).

Kako bi europski građani na pravi način ostvarili svoje demokratsko pravo sudjelovanja u postupku donošenja odluka u EU-u i pozvali sudionike na odgovornost, zakonodavna vijećanja moraju biti dostatno transparentna.

Kada vlade 28 država članica u Vijeću službeno donesu zakonodavstvo EU-a, sastanci i sve zakonodavne rasprave održavaju se javno. Međutim, prije nego što Vijeće donese službeno stajalište, održavaju se rasprave u više od 150 pripremnih tijela. Upravo se na toj razini predlaže najviše izmjena zakonodavnih prijedloga te se od država članica traži postizanje kompromisa.

Međutim, pripremna tijela ne sastaju se u javnosti. Svoje demokratsko pravo praćenja zakonodavnih rasprava građani mogu ostvariti samo pristupom evidencijama tih rasprava. Zbog toga se zakonodavne rasprave u pripremnim tijelima trebaju pravilno dokumentirati te se treba omogućiti nesmetan i pravodoban pristup relevantnim dokumentima.

S obzirom na prethodno navedeno, Ombudsman je u ožujku 2017. pokrenuo tu stratešku istragu. Postavio je konkretna pitanja Vijeću, pokrenuo javnu raspravu te pregledao zakonodavne spise Vijeća.

Ombudsman je zaključio da su trenutačne prakse Vijeća nepravilne. Posebno je kritizirala to što Vijeće ne evidentira sustavno identitet država članica koje zauzimaju stajališta u pripremnim tijelima, kao i raširenu praksu ograničavanja pristupa zakonodavnim dokumentima dok je u tijeku donošenje odluke (tzv. oznaka „LIMITE”).

Ombudsman je 9. veljače 2018. Vijeću iznio tri konkretne preporuke te nekoliko prijedloga o tome kako poboljšati transparentnost njegova zakonodavnog postupka.

Vijeće nije dalo odgovor na preporuke Ombudsmana unutar zakonom predviđenog roka od tri mjeseca. Ombudsman je stoga zatvorio slučaj te potvrdio svoje zaključke, preporuke i prijedloge za poboljšanje. Uslijedit će tematsko izvješće Europskom parlamentu.

 

Povezani dokumenti