• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sažetak odluke Europskog ombudsmana u predmetu 2000/2015/ANA o usklađenosti Europske komisije s pravilima o odobravanju proizvoda za zaštitu bilja

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Slučaj: 2000/2015/ANA
    Otvoren 2016.03.17 - Odluka donesena 2018.03.22
  • Predmetna/e institucija/e: Europska komisija

U ovom je predmetu bilo sporno je li Europska komisija usklađena sa zakonskim odredbama koje se odnose na postupke odobravanja pesticida.

Podnositelj pritužbe (europsko industrijsko udruženje proizvođača pesticida) protivi se načinu na koji Komisija provodi postupke: i. izdavanja odobrenja za djelatnu tvar u pesticidu te ii. utvrđivanja najveće dopuštene količine rezidua koja se odnosi na tu djelatnu tvar. Komisija tvrdi da pravo i logika nalažu da djelatna tvar prvo treba dobiti odobrenje, a zatim je moguće utvrđivati najveće dopuštene količine rezidua (NDK). Podnositelj pritužbe posebno ističe da se utvrđivanje NDK-ova mora odvijati istodobno s izdavanjem odobrenja za djelatnu tvar.

Ombudsmanica je istražila to pitanje i utvrdila da je stajalište Komisije prihvatljivo. Dodala je da Komisija mora djelovati tako da se smanji vremensko razdoblje između dobivanja odobrenja za djelatnu tvar i utvrđivanja NKD-ova. S obzirom na navedeno, ombudsmanica je zaključila predmet.