• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Predmet se odnosio na odbijanje Europske komisije da javnosti odobri pristup dokumentima o statusu projekta kliničkih istraživanja naziva „TETRA” koji financira EU. Cilj je projekta „TETRA” provođenje kliničkog ispitivanja inovativnog pristupa zamjeni dušnika

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Slučaj: 124/2018/NF
    Otvoren 2018.01.18 - Odluka donesena 2018.03.14
  • Predmetna/e institucija/e: Europska komisija

Zatraženi dokumenti sadržavaju informacije o pripremnoj fazi kliničkog ispitivanja. Komisija je odbila objaviti dokumente tvrdeći da bi time ugrozila komercijalni interes sudionika projekta „TETRA” te privatnost i integritet nekih sudionika projekta „TETRA”, kao i osoba koje nisu dijelom projekta. Podnositelj pritužbe osporio je odluku Komisije uzimajući u obzir prijevaru povezanu s istraživanjem i skandal povezan s pogrešnim postupanjem koji su se dogodili u okviru drugog istraživačkog projekta u području usadaka dušnika.

Nakon što je Ombudsman pregledao dokumente i sastao se s Komisijom, zaključio je da nije bilo nepravilnosti u postupanju Komisije. S obzirom na to da kliničko ispitivanje u okviru projekta „TETRA” još nije počelo, niti će se to uskoro dogoditi, te da izvješće o statusu, ako se objavi, ne bi utjecalo na pitanja javnog zdravlja niti bi javnost imala koristi od njega, Ombudsman smatra da ne postoji prevladavajući javni interes za objavljivanje izvješća o statusu projekta „TETRA”.