• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sažetak odluke Europskog ombudsmana u predmetu 425/2017/ANA o navodnoj neuspješnoj provedbi od strane Europske komisije zakona EU-a o uslugama internetskih igara na sreću u određenim državama članicama

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Slučaj: 425/2017/ANA
    Otvoren 2017.04.10 - Odluka donesena 2018.03.02
  • Predmetna/e institucija/e: Europska komisija

Europska udruga za igre na sreću i klađenje (EGBA) koje predstavlja priređivače internetskih igara na sreću i klađenja u Europskoj uniji podnijelo je Europskoj komisiji brojne pritužbe zbog povrede prava tvrdeći da regulatorni okvir za internetske igre na sreću u nekim državama članicama nije u skladu sa zakonima EU-a.

EGBA je iskazala zabrinutost što Komisija nije istražila pritužbe ni pokrenula otvoreni dijalog s dionicima te se obratila europskoj ombudsmanici.

Ombudsmanica je istražila predmet. Tijekom istrage Komisija je odlučila zaključiti sve pritužbe zbog povrede prava. Ombudsmanica je napomenula da Komisija ima veliko diskrecijsko pravo odlučiti hoće li istražiti slučajeve povrede prava i na koji način te da je navedena odluka donesena u okviru granica tog diskrecijskog prava. Ombudsmanica je pregledala dokumentaciju Komisije koja se odnosi na nekoliko država članica kako bi procijenila postupanje Komisije s pritužbama zbog povrede prava uzimajući u obzir relevantna pravila i načela. Pregledom je utvrdila da nije bilo nepravilnosti u postupanju Komisije i stoga je zatvorila predmet.