• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Sažetak odluke u predmetu 2216/2017/AMF o odbijanju Europske komisije da pruži javni pristup dokumentima i informacijama koji se odnose na sastanke s članovima Komisije

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Slučaj: 2216/2017/AMF
    Otvoren 2018.01.16 - Odluka donesena 2018.01.16
  • Predmetna/e institucija/e: Europska komisija

Predmet se odnosio na zahtjev za javni pristup dokumentima, odnosno transkriptima ili zapisnicima sa sastanaka između Georgea Sorosa i članova Europske komisije.

Komisija je podnositelja pritužbe obavijestila da ne posjeduje navedene dokumente. S druge strane, Komisija je podnositelju pritužbe proslijedila poveznice na mrežna mjesta na kojima je objavila dio informacija o sadržaju, mjestima i datumima tih sastanaka. Podnositelj pritužbe smatrao je da Komisija nije na odgovarajući način postupala sa zahtjevom.

Ombudsman je ispitao slučaj i nije našao nepravilnosti u postupanju Europske komisije pri obradi zahtjeva za pristup dokumentima i informacijama.