• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tematska izvješća

Ako institucija ili tijelo Zajednice propusti odgovoriti na nacrt preporuke na zadovoljavajući način, Ombudsman može uputiti tematsko izvješće Europskom parlamentu. Tematsko izvješće može uključivati preporuke.

Tematska izvješća iz 2018