• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Upiti članova Mreže

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Članovi Europske mreže pučkih pravobranitelja mogu slati upite Europskom ombudsmanu o pitanjima prava i politike EU-a koja su se pojavila u sklopu njihovih uvida. Korištenjem postupka za slanje upita, u kojem Europski ombudsman pomaže članovima Mreže tako što pribavlja stručne odgovore od relevantnih institucija EU-a, istrage mnogih nacionalnih i regionalnih pučkih pravobranitelja i sličnih tijela zaključene su na način koji inače ne bi bio moguć.