• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Upiti članova Mreže

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ombudsmanica Emily O'Reilly 12. listopada 2015. donijela je novi strateški dokument „Reforma Europske mreže ombudsmana” koji je priopćen i podijeljen sa svim članovima Mreže. Istaknula je sljedeće: „Putem postupka upita kojim Europska ombudsmanica pomaže članovima Mreže dobivanjem stručnih odgovora iz institucija EU-a mnoge istrage nacionalnih i regionalnih ombudsmana riješene su na način koji inače ne bi bio moguć.

No postupak upita postao je kompliciran i zahtijeva mnogo vremena. Europska ombudsmanica stoga će reformirati postupak iznutra tako što će ga ubrzati radi postizanja bržih rezultata. To znači da uredi u Mreži mogu podnijeti upite kao i do sada i biti sigurni da će na vrijeme dobiti odgovor kako bi ga mogli upotrijebiti u vlastitim istragama.”

Europska ombudsmanica odlučila je da će 1. jedinica za istrage u njezinom Uredu rješavati upite koje podnesu nacionalni ombudsmani upotrebom brzog postupka (opisan u nastavku) u odnosu na Europsku komisiju.

Taj postupak uključuje sljedeće korake:

· voditelj slučaja ili druga ovlaštena osoba u uredu nacionalnog ombudsmana podnosi upit putem e-pošte voditelju 1. jedinice Europske ombudsmanice ili putem e-obrasca „Upiti” na način objašnjen u nastavku;

· 1. jedinica analizira upit u roku od najviše dva radna dana;

· Glavnom tajništvu Komisije ili bilo kojoj drugoj instituciji, tijelu ili agenciji o kojoj je riječ šalje se zahtjev za mišljenje o pitanju povezanom s pravom EU-a postavljenom u upitu;

· službe odgovarajuće Glavne uprave Komisije u suradnji s Glavnim tajništvom ili bilo koja druga institucija, tijelo ili agencija o kojoj je riječ šalje odgovor Europskoj ombudsmanici, po mogućnosti u roku od dva tjedna;

· 1. jedinica provjerava potpunost tog odgovora najkasnije sljedećeg radnog dana;

· ako odgovor na upit ne zahtijeva daljnji kontakt s Komisijom, drugom institucijom, tijelom ili agencijom o kojoj je riječ, autora upita poziva se da podnese svoje očitovanje u roku od sedam dana;

· ako nije potrebno daljnje mišljenje Komisije, druge institucije, tijela ili agencije o kojoj je riječ, zatvara se postupak upita;

· upit i odgovor Komisije objavljuju se u odjeljku „Upiti” ENONET-a uz suglasnost autora upita.

Cijeli postupak trebao bi trajati najviše 20 radnih dana ako Komisija ne zatraži više vremena za pripremanje odgovora na upit.

Odjeljak „Upiti” ENONET-a modernizirat će 1. jedinica (ICT sektor) i Mreža će ubrzo imati na raspolaganju posebno osmišljen e-obrazac „Upiti” koji će se automatski preusmjeravati 1. jedinici.

Novi postupak upita nacionalnih ombudsmana postao je primjenjiv na dan objave nove strategije.