• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
 Javno savjetovanje o strategiji Europske ombudsmanice Ususret 2019.60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Odluke

Odluke koje slijede istragu Europskog ombudsmana dostupne su u ovom Dijelu za slučajeve zatvorene od 1. srpnja 1998. Odluke su dostupne na engleskom jeziku i na jeziku pritužbe.

Europski ombudsman traži od institucija izvješćivanje o tome kako namjeravaju slijediti kritičke primjedbe i daljnje primjedbe donesene u njegovim odlukama. Europski ombudsman ocjenjuje i radi nacrt izvješća o tome kako institucije slijede njegove primjedbe, koji se objavljuje svake godine, a dostupan je na ovoj internetskoj stranici.

1. 9. 2008. Europski ombudsman usvaja novi stil odlučivanja.

Odluke iz svibanj 2017