• Podnesite pritužbu
 • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsmanov tim

Ombudsmanov tim

Kako bi osigurao ispunjivanje zadataka bavljenja pritužbama na sva 24 jezika Ugovora te ojačao svijest o pravu na pritužbu, Ombudsman ima potporu dobro kvalificiranog, višejezičnog osoblja. Ovaj dio sadrži potpuni popis članova osoblja i naziva njihovih poslova.

Europski ombudsman

Kabinet Europskog ombudsmana

Kabinet europskog ombdusmana radi prema izravnim uputama ombdusmanice. Kabinet pruža savjete i podršku ombdusmanici kako bi joj pomogao u jamčenju provedbe njezine vizije, strategije i njezinih ciljeva.

Svi članovi Kabineta mogu pratiti ombdusmanicu na njezinim službenim posjetima ako se to od njih zatraži i mogu pridonijeti sastavljanju govora, prezentacija ili izvješća ako im se dodijeli ta dužnost.

 • Aidan O'Sullivan
  Voditelj kabineta
  U cijelosti je odgovoran za strategiju ombdusmanice, odnose s ostalim institucijama, među kojima je i Europski parlament, te za upravljanje Kabinetom. Zajedno s Glavnim tajništvom radi na tome da se zajamči provedba strategije. Savjetuje ombdusmanicu o komunikacijskim aktivnostima i aktivnostima informiranja građana.
 • Fintan Butler
  Viši savjetnik
  Savjetuje ombudsmanicu o istragama, istražnim postupcima i povezanim pitanjima.
 • Graham Smith
  Viši savjetnik
  Viši savjetnik kabineta za pristup dokumentima, uključujući sučelje za zaštitu podataka. Savjetuje europskog ombudsmana i glavno tajništvo u pogledu postupka i ishoda rješavanja pritužbi. Viši glasnogovornik europskog ombudsmana. U suradnji s jedinicom za komunikacije savjetuje europskog ombudsmana o Europskoj mreži pučkih pravobranitelja i međunarodnim informacijsko-komunikacijskim odnosima.
 • Silvia Bartolucci
  Osobni pomoćnik
  Odgovorna je za organiziranje rasporeda ombdusmanice, njezinih posjeta i sastanaka. Odgovorna je za ad hoc administrativne zadatke koji joj se dodijele.
 • Frederik Hafen
  Pomoćnik za politiku
  Zadužen za svakodnevnu komunikaciju s Europskim parlamentom, uključujući Odbor za predstavke. Pomaže pri internoj i vanjskoj provedbi strategije europskog ombudsmana, uključujući pripremu izvješća za europskog ombudsmana. Zadužen(a) za privremene administrativne zadatke po potrebi.
 • Caroline Moen
  Pomoćnik kabineta
  Upravljanje rasporedom aktivnosti ombudsmana; obrada ulazne korespondencije i poziva ureda; upravljanje digitalnom arhivom kabineta te održavanje intraneta ureda. Odgovornost za dodijeljene ad hoc administrativne poslove.

Glavno tajništvo

Glavno tajništvo (SG) zaduženo je za opće upravljanje uredom i osiguravanje ukupne koordinacije i provedbe ombudsmanove strategije.
 • Beate Gminder
  Glavna tajnica
 • Peter Dyrberg
  Administrator koji savjetuje Glavnog tajnika o pitanjima istrage
 • Murielle Richardson
  Administrator koji Glavnog tajnika savjetuje o ljudskim resursima i ciklusu upravljanja
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Administrativni asistent

Jedinica za komunikacije

Jedinica za komunikacije (COM) odgovorna je za informiranje javnosti, ključnih ciljnih skupina i ostalih dionika o istragama ombudsmana, njegovom djelovanju u pogledu transparentnosti, odgovornosti i integriteta, kao i njegovom sudjelovanju u važnim raspravama i razvoju politike EU-a. Također, jedinica je zadužena za savjetovanje o strateškoj komunikaciji u uredu te koordinaciju s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja.
 • Gundi Gadesmann
  Voditelj za komunikacije
 • Sylvie Debout
  Asistent za službene publikacije
 • Elena Kindyni
  Službenik za društvene mreže i komunikacije
 • Audrey Lemonnier
  Asistent za komunikacije
 • Jean Lusweti
  Asistent za pisanje i komunikacije
 • Honor Mahony
  Službenik za odnose s javnošću
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent za komunikacije
 • Richard More O'Ferrall
  Službenik za komunikacije
 • Marina Ramazanova
  Asistent za komunikacije
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent za komunikacije
 • Christelle Therouse
  Asistent za komunikacije

1. jedinica – Istraga i informacijsko-komunikacijska tehnologija

Glavna misija 1. jedinice za istrage je provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman. Također, 1. jedinica služi kao ključni element koji osigurava nesmetani rad cijelog ureda putem podrške i rješenja za informacijsku-komunikacijsku tehnologiju, bavi se pravnim aspektima suradnje ombudsmana s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja te istražuje mogućnosti suradnje s Vijećem Europe i Europskim sudom za ljudska prava na područjima od zajedničkog interesa.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Voditelj informacijsko-komunikacijske tehnologije i istraga – 1. jedinica
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativni asistent
 • Maria Depasquale
  Glavni pravni službenik
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativni asistent
 • Tereza Mandjukova
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Josef Nejedlý
  Pravni službenik
 • Eija Salonen
  Pravni službenik
 • Francesca Gennari
  Vježbenik
 • Manuela Perez Ivars
  Vježbenik
Sektor za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Voditelj sektora za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 • Kevin Crespo Gao
  Podrška za informacijsku tehnologiju
 • Massimo Ezzy
  Službenik za informacijsku tehnologiju – Programer sustava
 • Gaël Lambert
  Službenik za informacijsku tehnologiju – LSA
 • Aurimas Dainius
  Vježbenik

2. jedinica – Koordinacija upita povezanih s javnim interesom

 • Fergal Ó Regan
  Voditelj koordinacije istraga u javnom interesu – 2. jedinica
 • Celien Coltura
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Tessa Harris Hess
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Jakub Pawlowicz
  Pravni službenik
 • Catherine Vaudé
  Administrativni asistent

3. jedinica – Istraga

Glavna misija 3. jedinice za istrage je provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Voditelj istrage – 3. jedinica
 • Antonios Antoniadis
  Glavni pravni službenik
 • Patricia López Martín
  Pravni službenik
 • Erika Murányi
  Administrativni asistent
 • Silvia Ticau
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Diana Riochet
  Pravni službenik
 • José Campos Navarro
  Vježbenik
 • Tania Isacu
  Vježbenik

4. jedinica – Istraga

Glavna misija 4. jedinice za istrage je provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Voditelj istrage – 4. jedinica
 • Evelyne Coudière
  Administrativni asistent
 • Nastasja Fuxa
  Pravni službenik
 • Laura Massocchi
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Angela Marcos Figueruelo
  Pravni službenik
 • Jan Stadler
  Pravni službenik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Michaela Gehring
  Vježbenik
 • Sandra Karlsson
  Vježbenik

5. jedinica – Istraga i upravljanje procesima

Misija 5. jedinice za istragu je rješavati pritužbe i provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman. Po pitanju procesa i registracije, 5. jedinica doprinosi učinkovitosti Ureda putem funkcionalnog upravljanja i zajedničke upotrebe sustava upravljanja slučajevima i nespecijaliziranih alata za čuvanje zapisa Ureda. Nadalje, jedinica doprinosi učinkovitom rješavanju zahtjeva za pravo na pristup informacijama koje primi Ured i time ispunjava dvostruku svrhu: (a) pružanja usluge vrhunskog standarda vanjskim korisnicima informacijama te (b) pružanja pomoći Uredu pri održavanju dosljednosti u internoj praksi s vanjskim procjenama po pitanju prava na pristup informacijama.
 • Peter Bonnor
  Voditelj upravljanja procesima i istraga, 5. jedinica – Službenik za transparentnost
 • Christophe Bauer
  Asistent voditelja jedinice – procesi upravljanja slučajevima
 • Séverine Beyer
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Juliano Franco
  Glavni pravni službenik
 • Daniel Koblencz
  Pravni službenik
 • Hanna Kubiak
  Rukovatelj pritužbama
 • Oualiba Makhloufia
  Asistent voditelja jedinice – Službenik za upravljanje dokumentima
 • Aude Perrot
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Michael Weiskorn
  Asistent za upravljanje dokumentima – pravo na pristup informacijama
 • Caroline Zinck
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Marta Barzagli
  Vježbenik

Jedinica za strateške istrage

Misija jedinice za strateške istrage je promicanje sustavnih poboljšanja administracije EU-a, prvenstveno uz provedbu i nadzor istraga koje je pokrenuo Ured te suradnju s institucijama, tijelima, uredima i agencijama u skladu s ciljevima postavljenima u strategiji Europskog ombudsmana Ususret 2019. i prioritetima utvrđenima u godišnjem planu upravljanja.
 • Rosita Hickey
  Voditelj strateških istraga
 • Elpida Apostolidou
  Pravni asistent
 • Tanja Ehnert
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Koen Roovers
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Maximillian Kemp
  Vježbenik

Jedinica za osoblje, administraciju i proračun

Jedinica za osoblje, administraciju i proračun (PAB) zadužena je za sva administrativna pitanja povezana s objektima, opremom, osobljem, proračunom i financijama institucije. Njezina je misija pružiti pomoć ombudsmanu osiguravanjem vrhunskog osoblja, odličnih uvjeta rada i najviših standarda učinkovitosti i integriteta pri uporabi javnih sredstava.
 • Alessandro Del Bon
  Voditelj Jedinice za osoblje, administraciju i proračun
Sektor za proračun
 • Véronique Vandaele
  Voditelj sektora za proračun
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Tajnička podrška voditelju jedinice – Službenik za financijsku podršku
 • Stéphanie Maraj
  Financijski asistent
 • Christophe Walravens
  Financijski asistent
 • Emese Szentes
  Financijski asistent
Sektor za ljudske resurse
 • Zina Assimakopoulou
  Voditelj sektora za ljudske resurse
 • Rachel Doell
  Administrativni asistent
 • Henri Finckbohner
  Vozač - Administrativna potpora
 • Giovanna Fragapane
  Administrativni asistent
 • Marjorie Fuchs
  Glavni administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativni asistent
 • Charles Mebs
  Administrativni asistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent za ljudske resurse

Službenik za zaštitu podataka

 • Juliano Franco
  Službenik za zaštitu podataka
 • Elpida Apostolidou
  Pomoćnik službenika za zaštitu podataka