• Podnesite pritužbu
 • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsmanov tim

Ombudsmanov tim

Kako bi osigurao ispunjivanje zadataka bavljenja pritužbama na sva 24 jezika Ugovora te ojačao svijest o pravu na pritužbu, Ombudsman ima potporu dobro kvalificiranog, višejezičnog osoblja. Ovaj dio sadrži potpuni popis članova osoblja i naziva njihovih poslova.

Europski ombudsman

Kabinet Europskog ombudsmana

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Voditelj kabineta
  U cijelosti je odgovoran za strategiju ombdusmanice, odnose s ostalim institucijama, među kojima je i Europski parlament, te za upravljanje Kabinetom. Zajedno s Glavnim tajništvom radi na tome da se zajamči provedba strategije. Savjetuje ombdusmanicu o komunikacijskim aktivnostima i aktivnostima informiranja građana.
 • Fintan Butler
  Viši savjetnik
  Savjetuje ombudsmanicu o istragama, istražnim postupcima i povezanim pitanjima.
 • Graham Smith
  Viši savjetnik
  Viši savjetnik kabineta za pristup dokumentima, uključujući sučelje za zaštitu podataka. Savjetuje europskog ombudsmana i glavno tajništvo u pogledu postupka i ishoda rješavanja pritužbi. Viši glasnogovornik europskog ombudsmana. U suradnji s jedinicom za komunikacije savjetuje europskog ombudsmana o Europskoj mreži pučkih pravobranitelja i međunarodnim informacijsko-komunikacijskim odnosima.
 • Silvia Bartolucci
  Osobni pomoćnik
  Odgovorna je za organiziranje rasporeda ombdusmanice, njezinih posjeta i sastanaka. Odgovorna je za ad hoc administrativne zadatke koji joj se dodijele.
 • Frederik Hafen
  Pomoćnik za politiku
  Zadužen za svakodnevnu komunikaciju s Europskim parlamentom, uključujući Odbor za predstavke. Pomaže pri internoj i vanjskoj provedbi strategije europskog ombudsmana, uključujući pripremu izvješća za europskog ombudsmana. Zadužen(a) za privremene administrativne zadatke po potrebi.
 • Caroline Moen
  Pomoćnik kabineta
  Upravljanje rasporedom aktivnosti ombudsmana; obrada ulazne korespondencije i poziva ureda; upravljanje digitalnom arhivom kabineta te održavanje intraneta ureda. Odgovornost za dodijeljene ad hoc administrativne poslove.

Glavno tajništvo

Glavno tajništvo (SG) zaduženo je za opće upravljanje uredom i osiguravanje ukupne koordinacije i provedbe ombudsmanove strategije.
 • - Vacant -
  Glavni tajnik
 • Peter Dyrberg
  Administrator koji savjetuje Glavnog tajnika o pitanjima istrage
 • Murielle Richardson
  Administrator koji Glavnog tajnika savjetuje o ljudskim resursima i ciklusu upravljanja

Jedinica za komunikacije

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Voditelj za komunikacije
 • Sylvie Debout
  Asistent za službene publikacije
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Asistent za komunikacije
 • Jean Lusweti
  Asistent za pisanje i komunikacije
 • Honor Mahony
  Službenik za odnose s javnošću
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent za komunikacije
 • Richard More O'Ferrall
  Službenik za komunikacije
 • Marina Ramazanova
  Asistent za komunikacije
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent za komunikacije
 • Christelle Therouse
  Asistent za komunikacije

1. jedinica – Istraga i informacijsko-komunikacijska tehnologija

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Voditelj informacijsko-komunikacijske tehnologije i istraga – 1. jedinica
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativni asistent
 • Maria Depasquale
  Glavni pravni službenik
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativni asistent
 • Tereza Mandjukova
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Josef Nejedlý
  Pravni službenik
 • Eija Salonen
  Pravni službenik
 • Francesca Gennari
  Vježbenik
 • Manuela Perez Ivars
  Vježbenik
Sektor za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Voditelj sektora za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 • Kevin Crespo Gao
  Podrška za informacijsku tehnologiju
 • Massimo Ezzy
  Službenik za informacijsku tehnologiju – Programer sustava
 • Gaël Lambert
  Službenik za informacijsku tehnologiju – LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Web-programer pripravnik

2. jedinica – Koordinacija upita povezanih s javnim interesom

 • Fergal Ó Regan
  Voditelj koordinacije istraga u javnom interesu – 2. jedinica
 • Celien Coltura
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Tessa Harris Hess
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Jakub Pawlowicz
  Pravni službenik
 • Catherine Vaudé
  Administrativni asistent
 • Una Kadunić
  Vježbenik

3. jedinica – Istraga

Glavna misija 3. jedinice za istrage je provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Voditelj istrage – 3. jedinica
 • Antonios Antoniadis
  Glavni pravni službenik
 • Patricia López Martín
  Pravni službenik
 • Erika Murányi
  Administrativni asistent
 • Silvia Ticau
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Diana Riochet
  Pravni službenik
 • José Campos Navarro
  Vježbenik
 • Tania Isacu
  Vježbenik

4. jedinica – Istraga

Glavna misija 4. jedinice za istrage je provoditi istrage mogućih slučajeva nepravilnosti u postupanju s ciljem pronalaska rješenja u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koje je postavio ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Voditelj istrage – 4. jedinica
 • Evelyne Coudière
  Administrativni asistent
 • Nastasja Fuxa
  Pravni službenik
 • Laura Massocchi
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Angela Marcos Figueruelo
  Pravni službenik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Michaela Gehring
  Vježbenik
 • Sandra Karlsson
  Vježbenik

5. jedinica – Istraga i upravljanje procesima

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Voditelj upravljanja procesima i istraga, 5. jedinica – Službenik za transparentnost
 • Christophe Bauer
  Asistent voditelja jedinice – procesi upravljanja slučajevima
 • Séverine Beyer
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Juliano Franco
  Glavni pravni službenik
 • Daniel Koblencz
  Pravni službenik
 • Hanna Kubiak
  Rukovatelj pritužbama
 • Oualiba Makhloufia
  Asistent voditelja jedinice – Službenik za upravljanje dokumentima
 • Aude Perrot
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Michael Weiskorn
  Asistent za upravljanje dokumentima – pravo na pristup informacijama
 • Caroline Zinck
  Asistent za upravljanje dokumentima
 • Marta Barzagli
  Vježbenik

Jedinica za strateške istrage

Misija jedinice za strateške istrage je promicanje sustavnih poboljšanja administracije EU-a, prvenstveno uz provedbu i nadzor istraga koje je pokrenuo Ured te suradnju s institucijama, tijelima, uredima i agencijama u skladu s ciljevima postavljenima u strategiji Europskog ombudsmana Ususret 2019. i prioritetima utvrđenima u godišnjem planu upravljanja.
 • Rosita Hickey
  Voditelj strateških istraga
 • Elpida Apostolidou
  Pravni asistent
 • Tanja Ehnert
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Koen Roovers
  Službenik zadužen za upravljanje predmetom
 • Maximillian Kemp
  Vježbenik

Jedinica za osoblje, administraciju i proračun

Jedinica za osoblje, administraciju i proračun (PAB) zadužena je za sva administrativna pitanja povezana s objektima, opremom, osobljem, proračunom i financijama institucije. Njezina je misija pružiti pomoć ombudsmanu osiguravanjem vrhunskog osoblja, odličnih uvjeta rada i najviših standarda učinkovitosti i integriteta pri uporabi javnih sredstava.
 • Alessandro Del Bon
  Voditelj Jedinice za osoblje, administraciju i proračun
Sektor za proračun
 • Véronique Vandaele
  Voditelj sektora za proračun
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Tajnička podrška voditelju jedinice – Službenik za financijsku podršku
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Financijski asistent
 • Stéphanie Maraj
  Financijski asistent
 • Emese Szentes
  Financijski asistent
Sektor za ljudske resurse
 • Zina Assimakopoulou
  Voditelj sektora za ljudske resurse
 • Rachel Doell
  Administrativni asistent
 • Henri Finckbohner
  Vozač - Administrativna potpora
 • Giovanna Fragapane
  Administrativni asistent
 • Marjorie Fuchs
  Glavni administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativni asistent
 • Charles Mebs
  Administrativni asistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent za ljudske resurse

Službenik za zaštitu podataka

 • Juliano Franco
  Službenik za zaštitu podataka
 • Elpida Apostolidou
  Pomoćnik službenika za zaštitu podataka