An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cás
Raon dátaí
Eochairfhocail
Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

1 - 20 de 218 toradh á dtaispeáint

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Dé Máirt | 22 Samhain 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Dé hAoine | 20 Bealtaine 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Cinneadh i gcás OI/3/2021/KR maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le hiarratais óna hiar-Phríomhfheidhmeannach maidir le glacadh le poist shinsearacha le Airbus

Dé Máirt | 01 Feabhra 2022

Bhain an cás le cinneadh na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (GEC) dhá phost a bhí beartaithe dá hiar-Phríomhfheidhmeannach a cheadú, is é sin le rá mar cheannaire gnóthaí poiblí Airbus na Spáinne agus mar chomhairleoir straitéiseach do Airbus Defense and Space.

D'aimsigh an tOmbudsman dhá chás drochriaracháin agus rinne sí trí mholadh chun a sheachaint go dtiocfadh saincheisteanna den chineál céanna chun cinn amach anseo.

Ar an gcéad dul síos, mhol an tOmbudsman gur cheart do GEC amach anseo cosc ar chur ar a foireann shinsearach dul i mbun post i ndiaidh a dtéarma oifige a bheith críochnaithe i gcás ina dtiocfaidh coinbhleacht leasa shoiléir chun cinn le leasanna dlisteanacha GEC.

Ar an dara dul síos, mhol an tOmbudsman gur cheart do GEC na critéir i dtaobh aistrithe den sórt sin a chosc a leagan amach ionas go mbeidh tuiscint shoiléir ag an bhfoireann shinsearach ina leith sin. Ba cheart iarratasóirí ar phoist shinsearacha le GEC a chur ar an eolas faoi na critéir sin.

Ina theannta sin, mhol an tOmbudsman gur cheart don GEC a chinntiú go ndréachtaítear an fhoirm shonrach dóibh siúd a dhéanann iarratas ar údarú do phoist bheartaithe ar bhealach go gcuirfeadh (iar)-chomhaltaí foirne an fhaisnéis ábhartha ar fáil chun go bhféadfaidh an GEC measúnú bríoch a dhéanamh ón tús.

D'aontaigh an GEC go bunúsach na moltaí a chur i bhfeidhm sa mhéid go bhféadfaí cosc a chur ar bhaill foirne poist áirithe a ghlacadh agus treoirlínte a chur ar fáil don fhoireann maidir le conas a chuirfeadh sé beart den sórt sin i bhfeidhm. Chuir sé in iúl go raibh tús curtha aige le bearta a ghlacadh chun na moltaí a chur i bhfeidhm. Ag an am céanna, d'ardaigh an GEC roinnt ceisteanna faoi chinntí an Ombudsman, ar thug an tOmbudsman aghaidh orthu sa chinneadh seo.

Iarrann an tOmbudsman ar an GEC í a chur ar an eolas faoi aon ghníomhartha a dhéanfaidh sé amach anseo maidir lena moltaí, go háirithe maidir le critéir an EDA chun cosc a chur ar phoist bheartaithe as a n-eascraíonn coinbhleachtaí leasa soiléire.

 

Moladh maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le hiarratais óna hiarPhríomhfheidhmeannach maidir le glacadh le poist shinsearacha le Airbus (OI/3/2021/KR)

Dé Máirt | 13 Iúil 2021

Rinne an tOmbudsman fiosrúchán ar a tionscnamh féin ar chinneadh ón nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) lenar ceadaíodh dá hiarPhríomhfheidhmeannach glacadh le dhá phost shinsearacha le Airbus, cuideachta aerspáis.

Mar chuid den fhiosrúchán a rinne an tOmbudsman, rinneadh scrúdú freisin ar an gcaoi ar dhéileáil GEC leis an bhfíric gur ghlac an t-iarPhríomhfheidhmeannach lena phoist nua sular thug GEC údarú dó é sin a dhéanamh, rud ar sárú ar Rialacháin Foirne GEC é.

Chinn an tOmbudsman nár leor na coinníollacha a chuir GEC i bhfeidhm ar an iarPhríomhfheidhmeannach ina chinneadh údarúcháin nuair a thomhaistear iad i gcoinne na rioscaí, agus nach bhféadfaí faireachán ná forfheidhmiú a dhéanamh orthu. Bhí easnaimh ann freisin maidir leis an gcaoi a ndearna GEC measúnú ar an mbaol go mbeadh coinbhleachtaí leasa ann.

Ina ionad sin, ba cheart do GEC coinníollacha níos láidre a bheith curtha i bhfeidhm agus cosc a bheith curtha ar an iarPhríomhfheidhmeannach glacadh leis an bpost as ar eascair an riosca ba mhó go mbeadh coinbhleacht ann le leas dlisteanach GEC. Drochriarachán a rinne GEC nuair nach ndearna sé an méid sin.

Ar bhonn na dtorthaí sin, d’eisigh an tOmbudsman dhá mholadh:

(i) Feasta, ba cheart do GEC a chosc ar a fhoireann shinsearach dul i mbun post i ndiaidh a dtéarma oifige i gcás ina dtiocfaidh coinbhleacht leasa shoiléir chun cinn le leasanna dlisteanacha GEC;

(ii) Ba cheart do GEC na critéir i dtaobh aistrithe den sórt sin idir poist a chosc a leagan amach, ionas go mbeidh tuiscint shoiléir ag an bhfoireann shinsearach ina leith sin. Ba cheart iarratasóirí ar phoist shinsearacha le GEC a chur ar an eolas faoi na critéir nuair a dhéanann siad iarratas.