An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cás
Raon dátaí
Eochairfhocail
Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

1 - 20 de 94 toradh á dtaispeáint

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Dé Máirt | 21 Feabhra 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Cinneadh maidir le diúltú Chomhairle an Aontais Eorpaigh rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le hidirbheartaíocht leanúnach maidir le cánachas ar sheirbhísí digiteacha (cás 1703/2021/AMF)

Dé Luain | 30 Bealtaine 2022

Lorg an gearánach rochtain phoiblí ar dhoiciméid a bhain leis an idirbheartaíocht leanúnach ag an gComhairle maidir leis an togra reachtach i ndáil le cánachas ar sheirbhísí digiteacha. Shainaithin an Coimisiún 53 doiciméad mar dhoiciméid a thagann laistigh de raon feidhme iarratas an ghearánaigh. Thug sí rochtain iomlán ar 24 doiciméad, dhiúltaigh sé rochtain ar 10 ndoiciméad ina n‑iomláine agus thug sí rochtain pháirteach ar an gcuid eile. D’áitigh an Chomhairle go raibh údar leis an diúltú na doiciméid sin a nochtadh mar gheall ar an ngá atá le caidreamh idirnáisiúnta, beartas airgeadais, airgeadaíochta agus eacnamaíoch an Aontais nó na mBallstát, agus a próiseas cinnteoireachta féin a chosaint.

Bhí an gearánach míshásta le cinneadh na Comhairle rochtain ar 10 ndoiciméad ina n‑iomláine a dhiúltú agus rinne sé teagmháil leis an Ombudsman.

I ndiaidh don Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid, agus i ndiaidh na mínithe breise a thug an Chomhairle mar fhreagra ar a cuid ceisteanna, ceapann an tOmbudsman go raibh údar ag an am le cinneadh na Comhairle rochtain phoiblí ar na doiciméid a dhiúltú. Cuireann an tOmbudsman fáilte roimh chinneadh na Comhairle, áfach, a glacadh le linn a fiosrúcháin, rochtain phoiblí a thabhairt ar chúig cinn de na deich ndoiciméad a iarradh.

Dá bhrí sin, dhún an tOmbudsman an fiosrúchán.