An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cuardach téacs

Cineál cáipéise

Institiúid ábhartha

Cineál socraíocht

Cásuimhir

Teanga

Raon dátaí

Eochairfhocail

Sláinte agus Sábháilteacht Bia

Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

1 - 20 de 295 toradh á dtaispeáint

Decision in case 1877/2019/LM on the European Commission’s decision to offset against a previous outstanding debt a payment due to an association participating in a project under the EU’s Horizon 2020 programme

Dé Luain | 23 Samhain 2020

The complainant, a non-profit association, is a partner in an EU-funded project under the EU’s Horizon 2020 programme, which is managed by the Research Executive Agency (REA). It had an outstanding debt to the European Commission, which it was paying back in instalments. The Commission decided to offset the ’pre-financing’ payment, which should have been made to the complainant at the start of the project, against the complainant’s outstanding debt with the Commission. The complainant agreed to continue its tasks under the project, but turned to the Ombudsman to seek an alternative solution.

The Ombudsman found that the Commission was legally obliged to offset the pre-financing payment, and that it informed the complainant and the project coordinator about this in good time. The complainant had willingly chosen to participate in the project under these terms. The Ombudsman therefore closed the case with a finding of no maladministration. However, she made a suggestion for improvement to the Commission and the REA on the need to improve communication with project partners in future cases.

Decision in case 2252/2019/DL on the European Food Safety Authority's refusal to grant access to documents related to the approval of a reasoned opinion on maximum residue limits for pesticides in food

Dé hAoine | 30 Deireadh Fómhair 2020

The complainant sought public access to two emails regarding what the complainant considered to be modifications to a scientific opinion on maximum residue limits for pesticides in food.

The European Food Safety Authority (EFSA) refused access to the emails, arguing that they constitute personal data.

The Ombudsman found that one email constituted personal data and that EFSA was justified in refusing access, in line with the EU law on data protection and public access to documents. The other email, however, could not be considered sensitive as its substantive content did not include any private views or personal data. The Ombudsman therefore made a proposal for a solution, asking EFSA to disclose this email, with appropriate redactions of personal data only.  

EFSA accepted the Ombudsman’s proposal for a solution and granted the complainant partial access to the email, only redacting personal data.  

While acknowledging that the complainant remains dissatisfied, the Ombudsman is of the view that EFSA has given a satisfactory response to her proposal for a solution and closes the inquiry.

Cinneadh i gcás 107/2020/EWM maidir le bearta íoslaghdaithe riosca, a bhaineann le toircheas, arna leagan amach ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach le haghaidh cógais chun titimeas agus neamhord dépholach a chóireáil

Déardaoin | 20 Lúnasa 2020

Bhain an cás le bearta íoslaghdaithe riosca, a bhain le toircheas, a leag an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) amach le haghaidh valproate, cógas a úsáidtear chun titimeas agus neamhord dépholach a chóireáil. Cuimsíonn na bearta seo ‘clár um chosc ar thoircheas’, mar a thugtar air, a bhfuil sé mar aidhm aige úsáid valproate a chosc le linn toirchis, mar gheall ar na rioscaí don fhéatas agus do leanaí na ndaoine sin a éiríonn torrach agus iad ag caitheamh valproate. Mheas an gearánach go raibh an fhoclaíocht 'clár um chosc ar thoircheas' agus an téarmaíocht a úsáideadh sa chlár seo maslach agus míchuí.

Ghlac EMA na bearta nuashonraithe maidir le híoslaghdú riosca in 2018, mar fhreagairt ar imní a bhí ag dul i méid faoi na rioscaí a bhaineann le valproate agus toisc gur theip ar na bearta, a achtaíodh tar éis athbhreithniú a rinne an ghníomhaireacht in 2013/2014, na gairmithe cúram sláinte ábhartha agus a n-othar a chur ar an eolas faoi na rioscaí a ghabhann leis an gcógas a chaitheamh le linn toirchis,

Fuarthas amach go raibh an cógas, a úsáidtear go forleathan agus a tháinig ar an margadh den chéad uair i 1962, ina chúis le mífhoirmíochtaí i líon suntasach féatas agus, i gcásanna eile, fadhbanna forbartha do leanaí níos déanaí sa saol. In ainneoin fianaise mhéadaitheach ar rioscaí den sórt sin ó laethanta tosaigh a úsáide, leanadh ar aghaidh an cógas a ordú do mhná. D'éirigh cuid acu torrach agus iad ag caitheamh valproate, agus uaireanta bhí iarmhairtí tubaisteacha ann dá bharr. In 2014, mhol EMA rabhaidh neartaithe a thabhairt do mhná agus cailíni faoin úsáid cógais ina bhfuil valproate. Mar sin féin, bhí fianaise fós ann gur ordaíodh an cógas do mhná a d’éirigh torrach ina dhiaidh sin, rud a thug ar EMA na bearta nua íoslaghdaithe riosca a ghlacadh in 2018.

Admhaíonn an tOmbudsman gur foinse mhór anacra é dóibh siúd ar mian leo leanaí a bheith acu go bhféadfadh na cógais a theastaíonn uathu an féatas a chur i mbaol tromchúiseach. Tuigeann sí freisin an tráma a d'fhulaing na mná a d’éirigh torrach agus iad ag caitheamh valproate, agus nár mhothaigh go raibh siad ar an eolas faoi na rioscaí. Ní féidir gannmheastachán a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bhí orthu agus ar a dteaghlaigh ina dhiaidh sin. Mheas an tOmbudsman, áfach, gur mhínigh EMA go soiléir agus go cuí cén fáth a measann sé go bhfuil an téarmaíocht a úsáidtear sna bearta nua íoslaghdaithe riosca comhréireach. Chinn an tOmbudsman nach raibh aon drochriarachán i gceist leis an méid a rinne EMA. Mhol sí, áfach – i gcomhthéacs obair EMA maidir le riosca a laghdú – go bhféadfadh EMA machnamh breise a dhéanamh ar na hábhair imní thromchúiseacha maidir le tuairiscí gur theip ar Dhochtúirí Teaghlaigh rabhaidh iolracha na gníomhaireachta faoi valproate a chur in iúl dá n-othar, agus ar chomhairleoireacht nuair is cuí. Tá an t-ábhar seo lasmuigh de shainordú an Ombudsman, ach maidir leis seo, tá go leor ábhar a d’fhéadfadh a bheith iomchuí in Independent Medicines and Medical Devices Safety Review RA ó Iúil 2020. Tá sé ríthábhachtach muinín a bheith ag an bpobal i soláthraithe seirbhísí leighis sa chóras cúraim sláinte agus ní féidir an t-ualach a bhaineann le roghanna eolasacha faoi chóireáil leighis a chur ar na hothair amháin.

Cinneadh an Ombudsman Eorpach i gcás 1069/2019/MIG maidir le hurraíocht a thabhairt d’Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Dé Luain | 29 Meitheamh 2020

Bhain an cás seo le hurraíocht chorparáideach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Mheas an gearánach gur cheart don Chomhairle urraíocht den sórt sin a rialáil nó a thoirmeasc. Dhiúltaigh an Chomhairle aghaidh a thabhairt ar an ábhar, ag áitiú gur ar rialtas na mBallstát a bhí i seilbh na hUachtaránachta amháin a bhí urraíocht na hUachtaránachta.

Thug an tOmbudsman faoi deara, toisc go bhfuil an Uachtaránacht mar chuid den Chomhairle, gur dóigh go bhfeicfidh an pobal Eorpach i gcoitinne go bhfuil a cuid gníomhaíochtaí nasctha leis an gComhairle agus leis an Aontas Eorpach ina hiomláine. Dá bhrí sin, bíonn rioscaí clú ag baint le húsáid urraíochta ag an Uachtaránacht ar cheart don Chomhairle aghaidh a thabhairt uirthi. Mar sin mhol an tOmbudsman, d’fhonn na rioscaí sin a mhaolú, gur cheart don Chomhairle treoir a sholáthar do na Ballstáit ar cheist urraíochta na hUachtaránachta.

Ghlac an Chomhairle le moladh an Ombudsman, ag fógairt go raibh sé ar intinn aici treoir ar dhea-chleachtais a eisiúint chuig na Ballstáit. D’fháiltigh an tOmbudsman roimh chinneadh na Comhairle agus dhún sí an fiosrúchán.

Cinneadh i gcás 222/2020/EWM maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach le húdarú na míochaine Kalydeco le húsáid ag leanaí a bhfuil cineál sonrach fiobróise cistí orthu

Dé Céadaoin | 03 Meitheamh 2020

Bhain an cás leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) le hiarratas ar chógas darb ainm Kalydeco a údarú. Úsáidtear Kalydeco chun fiobróis chisteach a chóireáil, breoiteacht thromchúiseach de bharr roinnt sóchán géine éagsúil.

Chuir an gearánach, a bhfuil foirm shonrach fiobróis chisteach ar a mhac de thrí bliana d’aois, imní in iúl go raibh moill ar EMA maidir leis an druga a cheadú le húsáid i leanaí a bhfuil an fhoirm shonrach seo d’fhiobróis chisteach orthu.

Le linn an fhiosrúcháin, an 20 Aibreán 2020, chuir EMA in iúl don ghearánach agus don Ombudsman gur cheadaigh a shaineolaithe eolaíochta Kalydeco, tar éis dóibh an fhianaise eolaíoch agus leighis go léir a bhí ag teastáil uathu a scrúdú, le húsáid i leanaí a bhfuil an fhoirm fiobróis chisteach orthu a théann i bhfeidhm ar leanbh an ghearánaigh.

Chinn an tOmbudsman nár tharla aon mhoill gan údar. Bhí EMA soiléir agus trédhearcach freisin, agus léirigh sé cúram mór, ina theagmhálacha leis an ngearánach.

Is é an tátal a bhain an tOmbudsman as nach raibh drochriarachán déanta ag an EMA agus dhún sí an fiosrúchán.