• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Prionsabal na gclár poiblí ar líne

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Sa bhliain 2017, chinn an tOmbudsman Eorpach prionsabal na gclár poiblí ar líne a chur chun cinn trí na forálacha seo a leanas a ghlacadh:

“8.1 Ar mhaithe le comhleanúnachas i riarachán an Aontais Eorpaigh, le bainistíocht fhónta airgeadais agus leis an tseirbhís d’úsáideoirí poiblí, tá bearta á ndéanamh ag an Ombudsman Eorpach chun úsáid mhéadaithe a bhaint as clár agus/nó tairseach doiciméad corparáideach poiblí agus sonraí corparáideacha poiblí le haghaidh riarachán an Aontais.

8.2 Ar feitheamh thoradh na mbeart thuasluaite, tá prionsabal na gclár poiblí ar líne á chur chun feidhme ag an Ombudsman, ar son eagrú a hoifige féin, trí dhoiciméid chroíghnó a fhoilsiú ar a rannán cásanna ar líne, trí gach doiciméad arna nglacadh i ndáil le straitéisí, le beartais agus le bainistíocht ardleibhéil a fhoilsiú go díreach agus go hiomlán, agus trína plean comhdaithe doiciméad a fhoilsiú.”

(Airteagal 8.2 den Chinneadh ón Ombudsman Eorpach maidir le Bainistíocht Taifead in Oifig an Ombudsman Eorpaigh, an 13 Márta 2017.)

Agus Airteagal 8.2 á chur chun feidhme aici, soláthraíonn an tOmbudsman Eorpach an t-ábhar seo a leanas:

Má bhíonn aon cheisteanna agat, téigh i dteagmháil lenár nAonad Bainistithe Próisis agus Fiosrúchán 5