• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Toghcháin

Tá Parlaimint na hEorpa freagrach as an Ombudsman Eorpach a thoghadh. Leagann Rialacha Gnáthaimh Pharlaimint na hEorpa na sonraí a bhaineann leis an ngáthamh toghcháin.

Is féidir teacht ar mhioneolas faoi thoghadh an Ombudsman Eorpaigh ar líonláithreán na Parlaiminte ag: