• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Amharc-aithne an Ombudsman Eorpaigh

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Amharc-aithne an Ombudsman Eorpaigh

Ar 27 Meán Fómhair 2010, seoladh amharc-aithne nua an Ombudsman Eorpaigh.

Is é an lógó atá againn an tsiombail amhairc atá deartha chun lucht féachána leathan a bhaint amach, agus í ag léiriú aitheantais agus luachanna ár n-eagraíochta. Is é an aidhm atá ann go mbeidh an lógó ordaithe mealltach, iomchuí agus suntasach.

Is meabhrúchán iad na dathanna gorm agus buí ar an mbratach Eorpach, a chomhfhreagraíonn do na teorainneacha geografacha ina bhfeidhmímid. Léiríonn an cruth ciorclach aontacht agus comhaontú.

Laistigh den chiorcal seo, léiríonn saigheada déthreocha malartú agus dialóg, atá mar phríomhghnéithe de mhodheolaíocht an Ombudsman Eorpaigh. Cruthaíonn dearadh na saighead srathaithe sín chothroime, atá mar shiombal de chomhionannas agus cothromaíocht.

Tá an lógó cruthaithe le bheith inoiriúnaithe le haghaidh mórán úsáidí agus comhthéacsanna, agus le láithreacht dhinimiciúil agus dhearfach a thaispeáint i ngach áit a bhfuil sé le fáil.

Is é Stiúideo Apeloig (http://www.apeloig.com) a dhear amharc-aithne an Ombudsman Eorpaigh, tar éis nós imeachta de thógáil i seilbh phoiblí a seoladh i 2008. Is é Philippe Apeloig, ceannaire an Stiúideo, iar-Stiúrthóir Ealaíonta i Músaem an Louvre, agus a fuair an Gradam Iomlán ó Chumann Idirnáisiúnta na nDearthóirí Clóghrafacha i 2009.