• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Teangacha ar fáil : 

Déanann an tOmbudsman Eorpach fiosrúcháin ar ghearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an AE. Tá an ceart ag aon saoránach nó cónaitheoir an AE, nó ag aon fhiontar nó comhlachas i mBallstát, gearán a thaisceadh leis an Ombudsman. Tairgeann an tOmbudsman bealach tapa, solúbtha agus saor in aisce le fadhbanna le riarachán an AE a réiteach. Le tuilleadh faisnéise a fháil: www.ombudsman.europa.eu

Maidir le fiosruithe preasa: Gundi Gadesmann Uas, Ceannaire ar an Aonad um Meáin agus um Chaidrimh Eachtraigh, teil.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman