An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Tuarascáil bhliantúil

Is féidir leat ár dtuarascálacha bliantúla a fháil anseo - áit a dtarraingítear aird ar an obair a rinneamar sa bhliain roimhe.

1 - 10 de 57 toradh á dtaispeáint

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Déardaoin | 17 Bealtaine 2018

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach Is pléisiúr mór dom ár dTuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 a chur i láthair. Arís eile, bhí bliain an-ghnóthach an-táirgiúil againn, ina soláthraíodh torthaí dearfacha i roinnt mhaith réimsí atá ríthábhachtach do na daoine a bhfreastalaímid orthu. Arís eile fós, bhaineamar an-leas inár gcuid oibre as an tacaíocht a fuarthas ó Pharlaimint na hEorpa ...

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Dé Máirt | 16 Bealtaine 2017

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach Is cúis mhór áthais dom ár dTuarascáil Bhliantúil 2016 a chur i láthair. Bliain chorrach don Aontas Eorpach (AE) a bhí inti agus leanfar leis na dúshláin atá romhainn. Mar gheall ar dhúshláin amhail an ghéarchéim dífhostaíochta, an ghéarchéim leanúnach imirce, cinneadh na Ríochta Aontaithe éirí as an Aontas agus ábhair imní a bhaineann leis an tionchar...

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Dé Máirt | 03 Bealtaine 2016

Réamhrá Is cúis mhór áthais dom ár dTuarascáil Bhliantúil 2015 a chur faoi do bhráid. Bliain speisialta a bhí ann d’oifig an Ombudsman Eorpaigh agus an 20 bliain atá caite ó bunaíodh í á gceiliúradh. Tá 48 840 gearán láimhseáilte ag an oifig ón mbliain 1995. Níorbh fhada go ndeachaigh an neamhspleáchas agus an neamhchlaonadh — na prionsabail a bhí mar bhun agus mar thaca le cur chuige na hoifige ó...

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Dé Luain | 16 Feabhra 2015

Réamhrá Tá lúcháir orm ár dTuarascáil Bhliantúil 2014 a chur faoi do bhráid. Bliain thar a bheith táirgthe a bhí sa bhliain seo don Ombudsman Eorpach mar a thosaíomar lenár straitéis nua, I dTreo na Bliana 2019, a chur i bhfeidhm agus díriú níos fearr ar shaincheisteanna straitéiseacha maidir le riarachán poiblí AE, rud a théann i gcion ar na milliúin Eorpach. Trí thrédhearcacht na hoifige a fheab...