An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Foireann an Ombudsmain

Tá foireann dhea-cháilithe ilteangach i bhfeidhm ag an Ombudsman chun a áirithiú gur féidir leis an institiúid déileáil go cuí le gearáin i ngach ceann de na 24 theanga Conartha agus feasacht a mhúscailt ar an dóigh ar féidir léi cabhrú le daoine agus le heagraíochtaí. Cuardaigh ár bhfoireann de réir réimse nó féach an chairt eagrúcháin (eagraghram) dár n-oifig.

An tOmbudsman Eorpach

Comh-Aireachta an Ombudsman Eorpaigh

Tá an fhoireann comh-aireachta freagrach go pearsanta don Ombudsman, ag obair di faoi orduithe díreacha an Ombudsman. Tugann an fhoireann comhairle agus cabhair don Ombudsman chun a áirithiú go gcuirfear fís, straitéis agus cuspóirí an Ombudsman chun feidhme.
Féadfaidh gach comhalta den chomh-aireacht dul in éineacht leis an Ombudsman ar thurais dualgais de réir mar a iarrtar. Ina theannta sin, féadfaidh siad cabhrú le hóráidí, láithreoireachtaí nó tuarascálacha a dhréachtú de réir mar a shanntar iad.
 • AidanO'Sullivan
  Ceann na comh-aireachta
  Freagracht foriomlán do straitéis an Ombudsman, caidrimh idirinstitiúideacha, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa, agus bainistiú na comh-aireachta. Oibríonn sé leis an Ardrúnaíocht i ndáil le cur chun feidhme na straitéise a chinntiú. Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman ar chumarsáid agus ar ghníomhaíochtaí for-rochtana.
 • SilviaBartolucci
  Cúntóir Beartas
  Freagrach as caidreamh laethúil le Parlaimint na hEorpa, lena n-áirítear an Coiste um Achainíocha. Cabhraíonn sí le straitéis an Ombudsman Eorpaigh a chur chun feidhme, lena n-áirítear seisiúin faisnéise an Ombudsman Eorpaigh a ullmhú.
 • FrederikHafen
  Comhairleoir Beartais
  Cuireann sé/sí comhairle ar an Ombudsman maidir le forbairtí beartais, straitéis sheachtrach agus caidreamh le Parlaimint na hEorpa. Tá sé/sí freagrach as cruinnithe faisnéise agus óráidí beartais a chomhordú.

An Ard-Rúnaíocht

Tá an Ardrúnaíocht freagrach as bainistiú foriomlán na hoifige agus as comhordú agus cur chun feidhme foriomlán straitéis an Ombudsman a chinntiú.
 • CesiraD'Aniello
  Ard-Rúnaí
 • ChristopheBauer
  Cúntóir - Próisis Bhainistithe Cáis
 • CarolineMoen
  Cúntóir don Ard-Rúnaí
 • FrancescaPavesi
  Riarthóir
 • MurielleRichardson
  Riarthóir

Stiúrthóireacht Fiosrúchán

Tá an Stiúrthóireacht Fiosrúchán, ina bhfuil aon Aonad um láimhseáil cásanna lonnaithe (thíos), i gceannas ar chroíghníomhaíochtaí na hOifige, mar atá: fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin ag institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí AE, agus dea-chleachtais riaracháin a chur chun cinn.
 • RositaHickey
  Stiúrthóir Fiosrúchán
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Principal Adviser on Charter compliance
 • FergalÓ Regan
  Chief Legal Expert
 • PeterDyrberg
  Saineolaí Fiosrúchán agus Próiseas
 • TanjaEhnert
  Láimhseálaí cásanna
 • MichaelaGehring
  Láimhseálaí cásanna
 • DorienLaermans
  Láimhseálaí cásanna
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Oifigeach Dlí
 • OanaMarin
  Oifigeach Fiosrúchán
 • ErikaMurányi
  Cúntóir Riaracháin
 • KoenRoovers
  Láimhseálaí cásanna
 • MarkusSpoerer
  Oifigeach Fiosrúchán
 • ValentinaStoeva
  Oifigeach Fiosrúchán
 • ElkeWinter-Mes
  Láimhseálaí cásanna
 • StefanZamfirescu
  Inquiries trainee
 • Anna BarbaraZejc
  Inquiries trainee
An tAonad um Láimhseáil Cásanna
 • TinaNilsson
  Ceann an Aonaid um Láimhseáil Cásanna
 • VieriBiondi
  Oifigeach Fiosrúchán
 • PeterBonnor
  Príomhoifigeach Dlí
 • JulianoFranco
  Príomhoifigeach Dlí
 • SilviaFuller
  Oifigeach Fiosrúchán
 • NicholasHernanz
  Láimhseálaí cásanna
 • Diesmerde Jonge
  Láimhseálaí cásanna
 • PatriciaLópez Martín
  Oifigeach Dlí
 • JeanLusweti
  Cúntóir láimhseála cásanna
 • TerezaMandjukova
  Láimhseálaí cásanna
 • LauraMassocchi
  Láimhseálaí cásanna
 • MariaMoustakali
  Láimhseálaí cásanna
 • JosefNejedlý
  Oifigeach Dlí
 • EijaSalonen
  Oifigeach Dlí
 • KonstantinosTsaklidis
  Láimhseálaí cásanna
 • CatherineVaudé
  Cúntóir Riaracháin
 • FrancescaAbbo
  Inquiries trainee
 • ShariHinds
  Inquiries trainee
 • SarahKristoffersen
  Inquiries trainee

Aonad Cumarsáide

Tá an tAonad Cumarsáide freagrach as eolas a thabhairt don phobal i gcoitinne, don sprioclucht féachana/éisteachta agus do pháirtithe leasmhara eile faoi fhiosrúcháin agus obair straitéiseach an Ombudsman agus faoina rannpháirtíocht i ndíospóireachtaí agus forbairtí beartais ábhartha de chuid an Aontais Eorpaigh.
Tá an tAonad freagrach as obair ghinearálta cumarsáide straitéisí a dhéanamh agus as Líonra Eorpach na nOmbudsman a chomhordú.
 • GundiGadesmann
  Ceann Cumarsáide
 • HelenaBuhl
  Cúntóir Cumarsáide
 • SylvieDebout
  Cúntóir na bhFoilseachán
 • HonorMahony
  Preasoifigeach
 • CarolinaMarín Vargas
  Cúntóir Cumarsáide
 • RichardMore O'Ferrall
  Oifigeach Cumarsáide
 • EnricoPortelli
  An tOifigeach Cumarsáide Digití
 • MarinaRamazanova
  Cúntóir Cumarsáide
 • ChristelleTherouse
  Cúntóir Cumarsáide
 • RaülJiménez Icart
  Duine faoi oiliúint

Aonad Pearsanra, Riaracháin, agus Buiséid

Tá an tAonad Pearsanra, Riaracháin agus Buiséid freagrach as cúrsaí a bhaineann le hacmhainní daonna agus folláine foirne; leanúnachas gnó agus sábháilteacht; buiséad agus airgeadas; foirgnimh, trealamh agus tacaíocht lóistíochta na hinstitiúide; bainistíocht agus cartlannú doiciméad; teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC); agus tacaíocht oibríochtúil iomlán i leith láimhseáil cásanna.
 • AlessandroDel Bon
  Ceannaire an Aonaid Phearsanra, Riaracháin, agus Bhuiséid
 • SéverineBeyer
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Cúntóir Riaracháin
 • EvelyneCoudière
  Cúntóir Riaracháin
 • AnaGaspar
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • IngaJasmontaitė
  Cúntóir Riaracháin
 • OualibaMakhloufia
  Oifigeach Bainistithe Doiciméad – Saoráil Faisnéise
 • MichaelWeiskorn
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid – Saoráil Faisnéise
 • CarolineZinck
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
An Earnáil Bhuiséid
 • VéroniqueVandaele
  Ceann na hEarnála Buiséid
 • CindyGiannakis
  Tacaíocht Rúnaíochta do Cheann an Aonaid - Gníomhaire Tacaíochta Airgeadais
 • ZygmuntHrehorowicz
  Cúntóir Airgeadais
 • StéphanieMaraj
  Cúntóir Airgeadais
 • EmeseSzentes
  Cúntóir Airgeadais
An Earnáil Acmhainní Daonna
 • ZinaAssimakopoulou
  Ceann na hEarnála Acmhainní Daonna
 • RachelDoell
  Cúntóir Acmhainní Daonna
 • HenriFinckbohner
  Tiománaí - Tacaíocht Riaracháin
 • GiovannaFragapane
  Comhordaitheoir Oiliúna
 • MarjorieFuchs
  Riarthóir
 • IsgouhiKrikorian
  Cúntóir Acmhainní Daonna
 • GabrielleSheridan
  Cúntóir Acmhainní Daonna
 • FéliciaVoltzenlogel
  Cúntóir Acmhainní Daonna
An Earnáil Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Ceann na hEarnála Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • KevinCrespo
  Tacaíocht Teicneolaíochta Faisnéise
 • MassimoEzzy
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - Forbróir Córais
 • GaëlLambert
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - LSA

Oifigeach Cosanta Sonraí

 • JulianoFranco
  Oifigeach Cosanta Sonraí

Oifigeach Trédhearcachta

 • TerezaMandjukova
  Oifigeach Trédhearcachta
 • EijaSalonen
  Leas-Oifigeach Trédhearcachta