An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Dostop javnosti do dokumentov evropskega varuha človekovih pravic

Preglednost in odgovornost do javnosti sta ključni prednostni nalogi, ki ju evropski varuh človekovih pravic poskuša spodbujati v upravi EU, kar usmerja tudi delo njegovega urada.

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (člen 15) imajo državljani in pravne osebe s prebivališčem v EU pravico dostopa do katerega koli dokumenta, ki ga hrani skoraj katera koli institucija EU. To je tudi temeljna pravica, priznana v Listini EU o temeljnih pravicah (člen 42). Ta pravica do dostopa se nanaša na pisne dokumente (fizične in elektronske) ter avdio/avdiovizualne posnetke, povezane s politikami, dejavnostmi ali odločitvami institucij EU.

V skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov (Uredba 1049/2001) se pripadniki javnosti lahko obrnejo na institucije in od njih zahtevajo dostop do točno določenih dokumentov (če vedo, da obstajajo) ali institucijo zaprosijo, da ona ugotovi, za katere dokumente v zvezi z določeno zadevo gre, do katerih želijo dostopati. Institucije lahko dostop zavrnejo le v izjemnih okoliščinah, kadar bi razkritje dokumentov ogrozilo nekatere interese iz Uredbe (ES) 1049/2001.

Dostop do dokumentov evropskega varuha človekovih pravic

V skladu z Uredbo 1049/2001 morajo institucije vzpostaviti javni register dokumentov. V ta namen evropski varuh človekovih pravic objavlja osnovne poslovne dokumente na spletu pod zavihkom o posameznih zadevah ter tudi vse dokumente, sprejete v zvezi s svojo strategijo, politikami in upravljanjem. To poteka v skladu z njegovim načrtom glede Sklep o vodenju evidence in načrt vložitve dokumentov dokumentov.

Če želite zahtevati dostop do drugih dokumentov evropskega varuha človekovih pravic, lahko vložite prošnjo za dostop do dokumentov v katerem koli uradnem jeziku EU:

 • po pošti na naslov:
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex;
 • z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, ki je na voljo na njegovem spletišču;
 • ali po telefaksu: +33 388179062.

Kdaj lahko pričakujem odgovor na mojo zahtevo?

 • Prošnje za dostop do dokumentov je treba obravnavati takoj. Potrdili bomo prejem prošnje in v 15 delovnih dneh po njeni registraciji odobrili ali zavrnili dostop do dokumenta ter pojasnili razloge za svojo odločitev.
 • Če se prošnja nanaša na veliko število dokumentov ali je bolj zapletena, bomo morda morali podaljšati rok za obravnavo prošnje za dodatnih 15 delovnih dni. V tem primeru vas bomo o tem obvestili.

Kaj pa, če nisem zadovoljen z izidom?

Če niste zadovoljni z odločitvijo o vaši zahtevi, lahko zahtevate, da našo odločitev pregledamo (t. i. „potrdilno prošnjo“). Generalni sekretar bo prošnjo ponovno ocenil in vam odgovoril v 15 delovnih dneh po registraciji vaše prošnje. V izjemnih primerih lahko rok podaljšamo za nadaljnjih 15 delovnih dni. V tem primeru vas bomo o tem obvestili.

Če dostop zavrnemo in želite to odločitev izpodbijati, vas obveščamo, da lahko vložite tožbo pri Splošnem sodišču pod pogoji, določenimi v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 263).

 

Letno poročilo o izvajanju Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov