An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Nyilvános hozzáférés az európai ombudsman dokumentumaihoz

Az átláthatóság és a nyilvános elszámoltathatóság alapvető prioritások, amelyeket az európai ombudsman próbál előmozdítani az uniós igazgatásban, de az európai ombudsman hivatalának munkáját is ezek vezérlik.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (15. cikke) értelmében az uniós polgárok és az EU-ban bejegyzett jogi személyek jogosultak az Európai Unió szinte bármelyik intézményénél tárolt dokumentumok bármelyikéhez való hozzáférésre. Ezt az alapvető jogot az EU Alapjogi Chartája (42. cikk) is elismeri. A hozzáférési jog az uniós intézmények szakpolitikáival, tevékenységeivel vagy határozataival összefüggő írásbeli (papíralapú vagy elektronikus) dokumentumokra, illetve hang- és mozgóképfelvételekre vonatkozik.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló uniós szabályok (1049/2001/EK rendelet) értelmében a lakosság az uniós intézményekhez fordulhat, ha konkrét dokumentumokhoz szeretnének hozzáférést (amennyiben tudnak ezek létezéséről), vagy felkérhetik az intézményt, hogy nevezze meg egy adott, megismerni kívánt tárgyban a dokumentumokat. Az intézmények a hozzáférést csak kivételes esetekben tagadhatják meg, ha a dokumentumok közzététele hátrányosan befolyásolná egyes, az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott érdekek védelmét.

Hozzáférés az európai ombudsman birtokában lévő dokumentumokhoz

Az 1049/2001/EK rendelet szerint az intézményeknek nyilvános dokumentum-nyilvántartást kell létrehozniuk. Az ombudsman e célból a weboldala online ügyek rovatában közzéteszi az alapvető hivatali dokumentumokat, valamint a stratégiával, az iratkezelési elvekkel és az igazgatással kapcsolatban elfogadott dokumentumokat. Ez az ombudsman Döntés az iratkezelésről és dokumentum-iktatási terv alapján történik.

Ha az európai ombudsman birtokában lévő egyéb dokumentumokhoz szeretne hozzáférést kérni, az EU bármelyik hivatalos nyelvén dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújthat be:

 • postai úton erre a címre:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • a weboldalunkon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül,
 • vagy faxon: +33 388179062.

Mikorra várhatok választ a kérelmemre?

 • A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmekkel azonnal foglalkozni kell. A hivatal elismervényt küld a kérelem kézhezvételéről, majd a nyilvántartásba vételétől számított 15 munkanapon belül vagy megadja, vagy megtagadja a dokumentumhoz való hozzáférést, és megindokolja a döntését.
 • Ha a kérelem nagyon nagyszámú dokumentumra vonatkozik vagy összetettebb, szükséges lehet a kérelem feldolgozási határidejének további 15 munkanappal történő meghosszabbítása. Ilyen esetben erről tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Mi történik, ha nem vagyok megelégedve az eredménnyel?

Amennyiben nincs megelégedve a kérelméről hozott határozattal, kérheti a döntés felülvizsgálatát (ez az úgynevezett „megerősítő kérelem”). Ekkor a főtitkár újra elbírálja a kérelmet, és a kérelem nyilvántartásba vételétől számított 15 munkanapon belül válaszol. Kivételes esetekben a határidő további 15 munkanappal meghosszabbítható. Ilyenkor erről tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Ha a hivatal megtagadja a hozzáférést, Ön pedig szeretné megtámadni ezt a döntést, felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Törvényszék előtt az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (263. cikk) meghatározott feltételek mellett indíthat eljárást.

Éves jelentés a nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2011/EK rendelet végrehajtásáról