An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Η διαφάνεια και η λογοδοσία προς το κοινό αποτελούν βασικούς άξονες προτεραιότητας τους οποίους ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσπαθεί να προωθήσει στη διοίκηση της ΕΕ και οι οποίοι καθοδηγούν το έργο του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 15), οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που διαμένουν στην ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή σχεδόν όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Πρόκειται, επίσης, για θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 42). Το δικαίωμα πρόσβασης ισχύει για τα έγγραφα (φυσικά και ηλεκτρονικά) και τις ηχητικές / οπτικοακουστικές εγγραφές που σχετίζονται με πολιτικές, δραστηριότητες ή αποφάσεις των θεσμικών οργάνων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (Κανονισμός 1049/2001), οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα θεσμικά όργανα για να ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα (εφόσον γνωρίζουν την ύπαρξή τους) ή να ζητήσουν από το θεσμικό όργανο να προσδιορίσει έγγραφα για συγκεκριμένο θέμα στο οποίο επιθυμούν πρόσβαση. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση μόνο κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου η δημοσιοποίηση των εγγράφων θίγει συμφέροντα που ορίζονται στον κανονισμό 1049/2001.

Πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1049/2001, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να δημιουργήσουν ένα δημόσιο μητρώο εγγράφων. Για τον σκοπό αυτό, ο Διαμεσολαβητής δημοσιεύει βασικά επιχειρηματικά έγγραφα στην ενότητα Διαδικτυακές υποθέσεις του δικτυακού μας τόπου, καθώς και όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται σε σχέση με τη στρατηγική, την πολιτική και τη διαχείριση. Αυτό γίνεται με βάση το Απόφαση για τη διαχείριση αρχείων και την σχέδιο αρχειοθέτησης εγγράφων του Διαμεσολαβητή.

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • μέσω του εντύπου επικοινωνίας που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό μας τόπο.
 • ή μέσω τηλεομοιοτυπίας: +33 388179062,

Πότε θα λάβω απάντηση στην αίτησή μου;

 • Οι αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα διεκπεραιώνονται άμεσα. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της αίτησης και, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της, είτε θα χορηγήσουμε είτε θα αρνηθούμε την πρόσβαση στο έγγραφο και θα εξηγήσουμε τους λόγους της απόφασής μας.
 • Εάν μια αίτηση αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων ή είναι πιο σύνθετη, μπορεί να χρειαστεί να παραταθεί η προθεσμία διεκπεραίωσης της αίτησης κατά 15 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Τι συμβαίνει αν δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση σχετικά με την αίτησή σας, μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση της απόφασής μας (η λεγόμενη «επιβεβαιωτική αίτηση»). Ο Γενικός Γραμματέας θα προβεί σε νέα αξιολόγηση και θα σας απαντήσει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησής σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Εάν αρνηθούμε την πρόσβαση και επιθυμείτε να προσβάλετε την εν λόγω απόφαση, επισημαίνεται ότι μπορείτε να προσφύγετε στο Γενικό Δικαστήριο υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 263).

 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα