An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Earcaíocht

Nós imeachta

Líontar folúntais maidir le poist bhuana i rúnaíocht an Ombudsman Eorpaigh trí aistriú nó ardú céime inmheánach, aistriú nó iasacht de oifigigh ó institiúidí nó comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh, nó earcú ó liostaí ionadaithe a bhunaítear i ndiaidh comórtas oscailte a eagraíodh ag Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) nó ag institiúid nó comhlacht an AE.

Déantar folúntais i ndáil le poist shealadacha a fhógairt go hinmheánach, chun forbairt gairme na foirne atá ann cheana féin a spreagadh, nó déantar iad a fhógairt ar láithreán gréasáin an Ombudsman Eorpaigh. Is gnách freisin go gcuireann an tOmbudsman institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh ar an eolas faoi fholúntais den sórt sin. I gcás próifílí a theastaíonn ar bhonn níos rialta in Oifig an Ombudsman, féadfaidh an tOmbudsman a chinneadh fógraí folúntais neamhiata a fhoilsiú d’fhonn liosta iarrthóirí a chur le chéile lena ngairm chun trialacha agus agallaimh a dhéanamh i gcás ina dtagann folúntas chun cinn.

Na hiarrthóirí sin ar éirigh leo i gceann amháin nó níos mó de na nósanna imeachta roghnúcháin agus a bhfuil spéis ar leith acu in obair a dhéanamh d’Oifig an Ombudsman Eorpaigh, moltar dóibh dul i dteagmháil le hAonad Pearsanra, Riaracháin agus Buiséid an Ombudsman.

Fógraí folúntais

Tá na fógraí folúntais seo a leanas ar oscailt faoi láthair:

ICT Applications Developer

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Naisc sheachtracha

EPSO Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin EU Careers, áit ar féidir cuardach a dhéanamh sa bhunachar deiseanna fostaíochta ar phoist bhuana agus shealadacha, mar shampla folúntais do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus iasachtaí in Institiúidí agus i nGníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

Cúrsaí Traenála

Rialacha

Cuireann an tOmbudsman oiliúintí ar fáil dhá uair sa bhliain, go príomha do chéimithe ollscoile nó a gcoibhéis. Cuirtear tús leis na cúrsaí oiliúna de ghnáth ar an 1 Meán Fómhair agus ar an 1 Eanáir gach bliain. Foilsítear Fógra Cúrsa Oiliúna lena n-iarrtar iarratais le haghaidh gach tréimhse oiliúna, de ghnáth ar an 1 Feabhra agus ar an 1 Bealtaine. Sonraítear san Fhógra na próifílí a lorgaítear. Is féidir daoine faoi oiliúint a bheith bunaithe i Strasbourg nó sa Bhruiséil de réir riachtanais na hOifige.

Ní mór go bhfuil eolas an-mhaith ag ábhair oiliúna in Oifig an Ombudsman ar an mBéarla. Mar sin, caithfear iarratais a chur isteach as Béarla. Ar na cúiseanna céanna, níl na doiciméid a bhaineann le hiarratais um chúrsaí oiliúna ar fáil ach i mBéarla.

Traineeship period January 2022-December 2022

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2022, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2021. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2022 will be published on our website in February 2022.