An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Handläggningstid för undersökning av ärenden som avslutats av Europeiska ombudsmannen

Handläggningstid för undersökning av ärenden som avslutats av Europeiska ombudsmannen

under 2013
(i genomsnitt 13 månader)

under 2021
(i genomsnitt mindre än 4 månader)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Ärendena avslutades inom
3 månader

171 (37 %)

  86 (28 %)

Ärendena avslutades inom
3–12 månader

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Ärendena avslutades inom
12–18 månader

124 (27 %)

2 (1 %)

Ärendena avslutades efter
mer än 18 månader[1]

 

[1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen.