An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Råd, klagomål och undersökningar under 2021

Råd, klagomål och undersökningar under 2021

20 536

personer fick hjälp

17 060

råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 166

nya klagomål hanterades

1 310

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter

338

undersökningar inleddes

332

undersökningar inleddes till följd av klagomål

6

undersökningar inleddes på eget initiativ

305

undersökningar avslutades

300

undersökningar till följd av klagomål avslutades

5

undersökningar på eget initiativ avslutades