An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2021 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2021 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

Národné administratívy a iné organizácie

292

31 %

Člen európskej siete ombudsmanov

473

49 %

Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán

402

42 %

Výbor pre petície Európskeho parlamentu

71

7 %

Európska komisia

127

13 %

Sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT)

35

4 %

Iné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ

31

3 %

 

spolu 958