An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2017 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2017 r.

1 148

Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi

52,8%

595

Skarżący został poinformowany o niemożności udzielenia porady

27,3%

370

Otwarto dochodzenie

17%

63

Decyzja w sprawie dopuszczalności

2,9%