An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2021 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2021 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2021 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi

Krajowe organy administracji i inne organizacje

292

31 %

Członek Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich

473

49 %

Krajowi lub regionalni rzecznicy praw obywatelskich lub podobne organy

402

42 %

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

71

7 %

Komisja Europejska

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Inne instytucje, organy lub agencje UE

31

3 %

 

łącznie 958