An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

De door de Europese Ombudsman in 2021 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2021 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

208

Europese Commissie

61,5 %

16

Europese Dienst voor extern optreden

4,7 %

13

Europees Parlement

3,8 %

13

Europees Bureau voor personeelsselectie

3,8 %

11

Europees Grens- en kustwachtagentschap

3,3 %

8

Europees Geneesmiddelenbureau

2,4 %

7

Raad van de Europese Unie

2,1 %

6

Europees Bureau voor fraudebestrijding

1,8 %

34

Andere instellingen of organen van de EU (1)

10,1 %

22

Andere EU-agentschappen (2)

6,5 %

(1) Met inbegrip van de ECB (0,9 %), de EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) en ESMA (0,9 %).

(2) Met inbegrip van Eismea (1,2 %) en Enisa (0,9 %).