An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2017. gadā

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2017. gadā

1 148

Sniegta konsultācija vai lieta nodota citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

52,8 %

595

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

27,3 %

370

Sākta izmeklēšana

17 %

63

Lēmums par pieņemamību

2,9 %