An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

2013. gadā
(vidēji
13 mēneši)

2021. gadā
(vidēji mazāk
nekā 4 mēneši)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Lietas slēgtas 3 mēnešos

171 (37 %)

  86 (28 %)

Lietas slēgtas 3–12 mēnešos

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Lietas slēgtas 12–18 mēnešos

124 (27 %)

2 (1 %)

Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

 

[1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.