An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

2017 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:

2017 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis:

256

Europos Komisija

57,3 %

34

Europos personalo atrankos tarnyba

7,6 %

22

Europos Parlamentas

4,9 %

17

Europos išorės veiksmų tarnyba

3,8 %

16

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

3,6 %

35

ES agentūros

7,8 %

67

Kitos

15,0 %