An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

2013 m.
(vidutiniškai 13 mėnesių)

2021 m.
(vidutiniškai mažiau nei 4 mėnesiai)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos

171 (37 %)

  86 (28 %)

Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

124 (27 %)

2 (1 %)

Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]

 

[1] Kad būtų išspręstos kai kurios sudėtingos bylos, būtina surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir atitinkama institucija.