An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Rochtain phoiblí ar dhoiciméid AE agus ról an Ombudsman Eorpaigh

Léirítear ar shreabhchairt an méid atá le déanamh:
  • Iarr doiciméad ón institiúid AE
  • I gcás gur diúltaíodh rochtain, is féidir iarraidh ar an institiúid an cinneadh a rinne sí a athbhreithniú (“iarratas deimhniúcháin”)
  • I gcás gur dhiúltaigh sí arís nó nár comhlíonadh spriocdhátaí, is féidir gearán a dhéanamh leis an Ombudsman