An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; Mhol an tOmbudsman Eorpach do ghearánaithe teagmháil a dhéanamh le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2014.

Is i bhformáid íomhá amháin a fhoilsítear grafaicí faisnéise don bhliain 2015. Dá mba mhaith leat an fhaisnéis sin a fháil i bhformáid téacs, is féidir leat í a iarraidh ach ár bhfoirm teagmhála a úsáid.