An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2020 agus gearáin aistríodh

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2020 agus gearáin aistríodh (849 ar fad)
Riaracháin náisiúnta agus eagraíochtaí eile 322 38 %
Ball de Líonra Eorpach na nOmbudsman 395 46 %
Ombudsman náisiúnta nó réigiúnach nó comhlacht cosúil 359 42 %
Coiste um Achainíocha Pharlaimint na hEorpa 36 4 %
An Coimisiún Eorpach 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile AE 23 3 %