An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Níor aimsíodh aon drochriarachán

187

47.5 %

Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán, thángthas ar réitigh, nó thángthas ar réiteach i bpáirt

174

44.2 %

Ní raibh bonn cirt le haon fhiosrúcháin eile

31

7.9 %

Drochriarachán aimsithe, moladh comhaontaithe nó comhaontaithe i bpáirt

6

1.5 %

Eile

4

1 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.