An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2020

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2020

849

Comhairle tugtha nó cás aistrithe chuig comhlacht gearán eile

39.5 %

934

Freagra seolta lena chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí aon chomhairle bhreise a thabhairt

43.5 %

365

Fiosrúchán oscailte

17 %