An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

256

Euroopan komissio

57,3 %

34

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

7,6 %

22

Euroopan parlamentti

4,9 %

17

Euroopan ulkosuhdehallinto

3,8 %

16

Euroopan petostentorjuntavirasto

3,6 %

35

EU:n virastot

7,8 %

67

Muu

15,0 %