An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto

vuonna 2013
(keskimäärin
13 kuukautta)

vuonna 2021
(keskimäärin
alle 4 kuukautta)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

tapauksista saatiin päätökseen
3 kuukaudessa

171 (37 %)

  86 (28 %)

tapauksista saatiin päätökseen
3−12 kuukaudessa

  65 (14 %)

  17 (6 %)

tapauksista saatiin päätökseen
12−18 kuukaudessa

124 (27 %)

2 (1 %)

tapauksista saatiin päätökseen
yli 18 kuukaudessa[1]

 

[1] Jotkin monimutkaiset tapaukset edellyttävät kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemista useampaan kertaan.