An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus

2013. aastal
(keskmiselt ligikaudu
13 kuud)

2021. aastal
(keskmiselt alla
4 kuu)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

3 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

171 (37 %)

  86 (28 %)

3–12 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

  65 (14 %)

  17 (6 %)

12–18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

124 (27 %)

2 (1 %)

enam kui 18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid[1]

 

[1] Mõnes keerukas menetluses tuleb kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga arutada probleemi mitu korda.