An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal uuritud institutsioonid

208

Euroopa Komisjon

61,5 %

16

Euroopa välisteenistus

4,7 %

13

Euroopa Parlament

3,8 %

13

Euroopa Personalivaliku Amet

3,8 %

11

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur

3,3 %

8

Euroopa Ravimiamet

2,4 %

7

Euroopa Liidu Nõukogu

2,1 %

6

Euroopa Pettustevastane Amet

1,8 %

34

Muud ELi institutsioonid ja organid (1)

10,1 %

22

Muud ELi asutused (2)

6,5 %

(1) Sealhulgas EKP (0,9 %), EIP (0,9%), EUIPO (0,9 %) ja ESMA (0,9 %).

(2) Sealhulgas EISMEA (1,2 %) ja ENISA (0,9 %).