An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Délka šetření případů uzavřených úřadem evropského veřejného ochránce práv

Délka šetření případů uzavřených úřadem evropského veřejného ochránce práv

v roce 2013
(v průměru
13 měsíců)

v roce 2021
(v průměru méně
než 4 měsíců)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Případy uzavřené do 3 měsíců

171 (37 %)

  86 (28 %)

Případy uzavřené během 3 až 12 měsíců

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Případy uzavřené během 12 až 18 měsíců

124 (27 %)

2 (1 %)

Případy uzavřené po více než 18 měsících[1]

 

[1] Některé složité případy vyžadují několik kol konzultací se stěžovatelem a dotčeným orgánem/institucí.