An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

958

poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro
řešení stížností

44,2 %

876

odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout
žádné další doporučení

40,5 %

332

šetření zahájeno

15,3 %