An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Treoir maidir le gearáin

Is féidir gearán a chur isteach chuig an Ombudsman Eorpach ar líne, sa phost nó trí fhacs.

Cuir isteach do ghearán ar líne

Is féidir gearáin ar líne a chur isteach ach dhá chéim éasca a leanúint:

1Seiceáil na critéirLéigh ár seicliosta le gearán a dhéanamh agus áirithigh go bhféadfaidh an tOmbudsman Eorpach do ghearán a imscrúdú
2Cruthaigh cuntasTrí chuntas a chruthú, beidh tú in ann gearán a chur isteach, leanúint le gearáin nár chuir tú isteach go fóill a dhréachtú agus stádas do ghearáin a sheiceáil
Logáil isteach nó cláraigh

Déan gearán le litir

Is féidir gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach trí litir a scríobh

Má scríobhann tú litir chuig an Ombudsman Eorpach, cuir na nithe seo a leanas san áireamh le do thoil:

  • Faisnéis faoi do ghearán, lena n-áirítear faisnéis faoin institiúid AE lena mbaineann do ghearán
  • Cóipeanna de chomhfhreagras ábhartha

Íoslódáil an leagan PDF den fhoirm ghearáin

Foirm Gearáin (PDF 50 KB)

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil roinnt gearán ann nach féidir linn déileáil leo.
Molaimid duit breathnú ar an gcuid
Seicliosta le gearán a dhéanamh sula seolann tú do ghearán.

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig an Ombudsman Eorpach

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex


Má bhíonn ceisteanna agat fós... téigh i dteagmháil linn