An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

Commission replies to Ombudsman findings concerning refusal to give access to text messages about COVID-19 vaccines

The Commission has replied to the Ombudsman's findings concerning its refusal to give public access to text messages between its President and the CEO of a pharmaceutical company about a COVID-19 vaccine contract. The Ombudsman's initial analysis is that the reply is problematic on several points.

Emily O'ReillyEmily O'Reilly

An tOmbudsman Eorpach, Emily O’Reilly

Tá Emily O’Reilly ina hOmbudsman Eorpach ó bhí 2013 ann. Cabhraíonn O’Reilly agus a foireann le daoine, le heagraíochtaí agus le gnólachtaí trí ghearáin riaracháin a fhiosrú agus trí shaincheisteanna sistéamacha níos leithne ar leibhéal an AE a fhiosrú. Cabhraíonn smaointe agus moltaí an Ombudsman le hardchaighdeáin chuntasachta agus trédhearcachta a choinneáil ar bun in institiúidí an AE.

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.

Tras-scríbhinn físeáin