An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

Ombudsman launches new inquiry on transparency of Commission interactions with the tobacco industry

The Ombudsman has opened an own-initiative inquiry to assess how the Commission ensures transparency in its interactions with tobacco interest representatives.

The Commission has made some improvements since the Ombudsman’s previous inquiry: in addition to its department for health and food safety (DG SANTE), its department for taxation and customs (DG TAXUD) now also proactively publishes information about interactions with tobacco lobbyists.

However, for its other departments, the Commission does not proactively make public details on meetings that happen below the level of directors-general.

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.

Tras-scríbhinn físeáin