An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

Emily O'Reilly

An tOmbudsman Eorpach, Emily O’Reilly

Tá Emily O’Reilly ina hOmbudsman Eorpach ó bhí 2013 ann. Cabhraíonn O’Reilly agus a foireann le daoine, le heagraíochtaí agus le gnólachtaí trí ghearáin riaracháin a fhiosrú agus trí shaincheisteanna sistéamacha níos leithne ar leibhéal an AE a fhiosrú. Cabhraíonn smaointe agus moltaí an Ombudsman le hardchaighdeáin chuntasachta agus trédhearcachta a choinneáil ar bun in institiúidí an AE.

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.

Tras-scríbhinn físeáin

Nuashonruithe maidir le fiosrúchán

Dé Máirt | 28 Márta 2023

The time taken by the European Commission to deal with requests for public access to documents

Fiosrúchán OI/2/2022/OAM - An doiciméad is déanaí a cuireadh leis:  Moladh


Dé hAoine | 24 Márta 2023

How the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values

Fiosrúchán 1920/2022/NH - An doiciméad is déanaí a cuireadh leis:  Cinneadh


Dé Céadaoin | 22 Márta 2023

How the European Parliament dealt with a request for public access to a 'four-column document' relating to trilogue negotiations on the EU Digital Markets Act

Fiosrúchán 253/2023/MIK - An doiciméad is déanaí a cuireadh leis:  Cur síos ar an gcás


Dé Máirt | 21 Márta 2023

Improving the European Parliament’s ethics and transparency framework

Fiosrúchán SI/1/2023/MIK - An doiciméad is déanaí a cuireadh leis:  Comhfhreagras