An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

EVENT- European Network of Ombudsmen Conference – 8 April in Brussels

On the eve of the European elections, European Ombudsman Emily O’Reilly organised the European Network of Ombudsmen conference to discuss measures to improve participatory democracy in the EU.

This annual event brought together more than 100 national and regional ombudsmen as well as petition committees from all over Europe. The European Ombudsman chairs the network and coordinates cooperation among colleagues across Europe.

The network members also held joint sessions with members of SOLVIT, the European Commission's cross-border problem solving mechanism.

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.