An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

Ombudsman calls for improved transparency around EU recovery funds

The Ombudsman has urged the Commission to treat access to document requests concerning EU recovery funds with greater consistency and to better explain its reasoning if it decides not release the asked-for information.

Emily O'Reilly

An tOmbudsman Eorpach, Emily O’Reilly

Tá Emily O’Reilly ina hOmbudsman Eorpach ó bhí 2013 ann. Cabhraíonn O’Reilly agus a foireann le daoine, le heagraíochtaí agus le gnólachtaí trí ghearáin riaracháin a fhiosrú agus trí shaincheisteanna sistéamacha níos leithne ar leibhéal an AE a fhiosrú. Cabhraíonn smaointe agus moltaí an Ombudsman le hardchaighdeáin chuntasachta agus trédhearcachta a choinneáil ar bun in institiúidí an AE.

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.

Tras-scríbhinn físeáin