An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

I bhfócas

Ombudsman unveils new strategy 'Towards 2024'

In 2020, the Office drew up a new strategy - ‘Towards 2024’- to guide the current mandate of the European Ombudsman. It builds upon the successful ‘Towards 2019’ strategy which aimed to increase the impact, visibility and relevance of the office.

The strategy outlines the Ombudsman’s mission as working with the EU institutions to create a more transparent, ethical and effective administration. 

An obair a dhéanaimid


Oibríonn an tOmbudsman Eorpach chun dea-riarachán a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh agus fiosraíonn sí mór-shaincheisteanna sistéamacha go réamhghníomhach.