An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Eitic agus iompar

Chun go mbeidh muinín iomlán ag an bpobal astu, tá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach, den tuairim láidir gur gá d’institiúidí an Aontais Eorpaigh feidhmiú mar sheirbhís atá áisiúil don saoránach, cuntasach agus trédhearcach agus cloí leis na caighdeáin eiticiúla is airde. Tá Oifig an Ombudsman tiomanta d'aird iomlán a thabhairt ar phrionsabail an ionracais agus na cuntasachta, i measc prionsabal eile, inár ngníomhaíochtaí go léir. Chomh maith leis an gCód Iompair don Ombudsman a ghlacadh i mí Feabhra 2015, is é an aidhm atá leis an ábhar sa rannán dár láithreán gréasáin a bhaineann le hEitic agus iompar an tiomantas sin a chomhlíonadh, lena n-áirítear trí thrédhearcacht iomlán a chur ar fáil maidir le hiompar an Ombudsman agus le húsáid acmhainní an Ombudsman.

Léigh tuilleadh faoi Eitic agus Iompar